[CTĐA][K19_Đ1] Thông tin buổi bảo vệ KLTN/TTDATN các Hội đồng bảo vệ từ ngày 14/08 – 26/08/2023

Bp. Giáo vụ thông báo danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp – Thực tập dự án tốt nghiệp của các sinh viên Chương trình đề án (chương trình Tiên tiến, chương trình Chất Lượng Cao, chương trình Việt Pháp) Khóa 2019 đợt 1 bảo vệ từ ngày 14/08/2023 – 26/08/2023.

1/ Chương trình Tiên Tiến:

 1. Hội đồng 1: 8g – 16g ngày 19/08/2023 phòng I.42
 2. Hội đồng 2: 8g – 16g ngày 26/08/2023 phòng I.41
 3. Hội đồng 3: 8g – 16g ngày 14/08/2023 phòng I.41

2/ Chương trình Chất Lượng Cao:

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP:

 1. Hội đồng Khoa học máy tính:13g30 ngày 14/08/2023 phòng I.44
 2. Hội đồng Hệ thống thông tin:13g30 ngày 16/08/2023 phòng I.44
 3. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm 1:13g30 ngày 18/08/2023 phòng I.41
 4. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm 2:13g30 ngày 17/08/2023 phòng I.42

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

 1. Hội đồng Khoa học máy tính 1:8g ngày 14/08/2023 phòng I.42
 2. Hội đồng Công nghệ tri thức:9g ngày 15/08/2023 phòng I.42
 3. Hội đồng Mạng máy tính:14g ngày 15/08/2023 phòng I.32
 4. Hội đồng Khoa học máy tính 2:8g ngày 16/08/2023 phòng I.41
 5. Hội đồng Hệ thống thông tin:13g30 ngày 16/08/2023 phòng I.41
 6. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm:8g ngày 18/08/2023 phòng I.41
 7. Hội đồng Thị giác máy tính:8g ngày 19/08/2023 phòng I.41

3/ Chương trình Việt Pháp:

 1. Hội đồng KLTN-TTTN:14g ngày 25/08/2023 phòng I.41
 2. Hội đồng TTDATN:  13g30 ngày 25/08/2023 phòng I.41

Download Attachments

Comments are closed.