CTĐB – Thời khóa biểu HK1-1617

Ký hiệu được sử dụng trong TKB này được quy ước chung như sau:

TKB lý thuyết: tùy từng khóa mà từng màu khác nhau (năm nhất: màu đỏ, năm hai: màu xanh, năm ba: màu cam, năm cuối: xanh lá cây)
+ CTTT: (10/10/2016 – 17/10/2016)
      + CLC, VP : (17/10/2016 – 24/10/2016)
    * Thi giữa kỳ (tùy môn) từ tuần 14/11/2016 – 19/11/2016
    * Thi cuối kỳ (lý thuyết) từ tuần 26/12/2016 – 31/12/2016
TKB thực hành: màu sắc tương tự, kiểu chữ: in nghiêng – gạch chân.

Download Attachments

Leave a Reply