THÔNG BÁO: Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên – Năm học 2021-2022 – Chương trình chất lượng cao

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về các chuyên ngành đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin để có định hướng trước giai đoạn chia chuyên ngành, Khoa sẽ tổ chức buổi “Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên năm học 2021-2022 – Chương trình chất lượng cao”

Đối tượng sinh viên tham gia là sinh viên khóa 2020 và các sinh viên khóa trước chưa xét chuyên ngành.

  • Thời gian: 18:00  ngày 06/06/2022 (Thứ hai)
  • Phương thức: Online qua Zoom

Topic: CLC_HOP TO CHUC CHUYEN NGANH CHO SV

https://fithcmus.zoom.us/j/96567835120?pwd=SkJJYjRKZ0VnZ3ZpT05GdHpPeDZCUT09

Meeting ID: 965 6783 5120 Passcode: 351422

Sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát nguyện vọng về  chuyên ngành tại đây và đặt trước câu hỏi tại đây đến hết ngày 03/06/2022.

Nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ email: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn.

Comments are closed.