Bp. Giáo vụ thông báo các mốc thời gian thực hiện các đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp khóa 2019, đợt 1 của SV CTĐA có thay đổi (gia hạn thêm thời gian) như sau:

– Thời gian nộp đơn bảo vệ và quyển bìa mềm trước bảo vệ: ngày 20/07/2023 (thứ năm)

– Thông báo thứ tự bảo vệ, GVPB trên website CTĐA: ngày 01/08/2023.

– Thời gian phản biện đề tài từ 02/08 – 12/08/2023

– Thời gian bảo vệ các Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp – Thực tập tốt nghiệp và đề tài Thực tập dự án tốt nghiệp: 14/08 – 19/08/2023

– Hình thức bảo vệ: trực tiếp

LƯU Ý:

 • Giáo vụ sẽ chỉ ghi nhận các đề tài bảo vệ đợt tháng 8/2023 khi SV nộp đơn đúng yêu cầu và thời gian như quy định;
 • SV không bảo vệ đúng tiến độ ở tháng 8/2023 phải nộp đơn hủy bảo vệ đính kèm biên lai đóng học phí và nhận điểm 0 của học phần tốt nghiệp ở Học kỳ 3, năm học 2022-2023
 • SV xem các mẫu hướng dẫn và trình bày báo cáo đề tài tại https://www.ctdb.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/. Các mẫu cần lưu ý:
  • Các tiêu chí đánh giá KLTN-TTTN-TTDATN 2022
  • Quy định trình bày KLTN/TTTN/TTDATN
  • Hướng dẫn mẫu báo cáo KLTN-TTTN-TTDATN 2020 LaTeX
  • Hướng dẫn báo cáo và trình bày Thực tập dự án tốt nghiệp_2022
  • Hướng dẫn viết và trình bày KLTN-TTTN-TTDATN 2023

Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn vui lòng liên hệ với Bp giáo vụ qua email giaovu@apcs.fitus.edu.vn/ giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn / ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

14/06/2023

[CTĐA] Thông báo thay đổi thời gian nộp đơn bảo vệ và quyển bìa mềm trước bảo vệ (20/07/2023)

Bp. Giáo vụ thông báo các mốc thời gian thực hiện các đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án […]
13/06/2023

Lịch trực cố vấn học tập học kỳ 3/2022-2023

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]
09/06/2023

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2022-2023 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
24/05/2023

THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP RA ĐỀ TÀI THỰC TẬP THỰC TẾ

Nhằm hỗ trợ sinh viên năm 3 và năm 4 chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương trình Việt – Pháp tìm nơi thực tập […]
09/05/2023

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024. Lưu ý: Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/ […]