THÔNG BÁO

Đăng ký chuyên ngành chính thức ĐỢT BỔ SUNG dành cho cho sinh viên CHƯA CÓ TÊN trong danh sách được xét chuyên ngành đã thông báo – Năm học 2022-2023

Một số sinh viên đã bỏ lỡ lần đăng ký chuyên ngành chính thức diễn ra trong tháng 8/2023.

Khoa mở thêm đợt đăng ký chuyên ngành bổ sung.

  1. Đối tượng tham gia:
  • Sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 2021 và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện tham gia xét chuyên ngành và CHƯA CÓ TÊN trong danh sách được xét chuyên ngành đã thông báo.
  1. Thời gian: từ 21/09/2023 đến 23/09/2023
  2. Cách thực hiện:
  • Sinh viên vào portal của chương trình đề án: https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn/
  • Đăng nhập và chọn Đăng ký chuyên ngành.
  • Chọn các chuyên ngành theo nguyện vọng của bản thân, theo độ ưu tiên từ thấp (mong muốn nhất) đến cao (ít mong muốn nhất).  Nguyện vọng mong muốn nhất là nguyện vọng 1, giảm dần độ ưu tiên từ nguyện vọng 2, 3,….

Lưu ý:

  • Sinh viên đã đủ điều kiện xét chuyên ngành bắt buộc đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành, nếu không sẽ không được đăng ký học phần chuyên ngành ở học kỳ tiếp theo.

Nếu sinh viên có thắc mắc thì email cho BPGV để được hướng dẫn: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn

21/09/2023

[CLC] Thông báo đăng ký chuyên ngành chính thức ĐỢT BỔ SUNG dành cho SV CHƯA CÓ TÊN trong danh sách được xét chuyên ngành đã thông báo – Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Đăng ký chuyên ngành chính thức ĐỢT BỔ SUNG dành cho cho sinh viên CHƯA CÓ TÊN trong danh sách được xét chuyên ngành […]
21/09/2023

[CLC] Kết quả xét chuyên ngành khóa 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 9/2023 – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét […]
20/09/2023

CLC_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2023

A. Xem thông tin môn học HK1/2324:  Để xem thông tin các môn học trong Hk1/2324, sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
20/09/2023

CTTT_Thông báo về việc sử dụng tài khoản học vụ Khoá 2023

A. Xem thông tin môn học HK1/2324:  Để xem thông tin các môn học trong HK1/2324, sinh viên kiểm tra email sinh viên để nhận được […]
20/09/2023

Thông báo kiểm tra anh văn đối với khoá 2023

Nhằm giúp sinh viên đánh giá trình độ ngoại ngữ của mình, khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ […]