Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=85195&lang=vi
Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 29/04/2022.
Số lần làm khảo sát tương ứng với các môn học của bạn trong học kỳ này.
Việc thực hiện khảo sát giúp nâng cao chất lượng dạy và học, vì vậy đề nghị các bạn thực hiện khảo sát đầy đủ và đúng thời hạn.
Lưu ý:
– Đánh giá môn học là hoạt động bắt buộc và là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện. Các sinh viên KHÔNG thực hiện sẽ bị trừ 5 điểm tại mục 6.1 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).
– Sinh viên đánh giá trên 50% số môn đăng ký trong học kỳ đó để được cộng 5 điểm ở mục 2.2.
– Kết quả khảo sát để tính điểm rèn luyện chỉ tính theo kết quả của thông báo này, KHÔNG tính khảo sát trên Portal.
13/04/2022

CLC_Thông báo khảo sát môn học cuối HK2/2122

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=85195&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 29/04/2022. Số lần làm khảo sát tương ứng […]
12/04/2022

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối HK2/2122

Sinh viên xem lịch thi chi tiết HK2/2122 trong file đính kèm bên dưới. Lưu ý: Sinh viên lưu ý một số vấn đề khi đi […]
31/03/2022

CTĐA_Thông báo thời gian bảo vệ KLTN/ĐATN đợt tháng 04/2022

Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương […]
16/03/2022

CTĐA_Thông báo phúc khảo HK1_2122

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên nộp […]
07/03/2022

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 1

Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 18 đợt 1 trực tiếp tại VPK-CNTT I.53  […]