Để chuẩn bị triển khai học phần Thực tập thực tế (học phần tự chọn) trong học kỳ 3 năm học 2023-2024 (mã học phần CS404 hoặc CSC10107 tùy theo chương trình), Khoa tổ chức buổi sinh hoạt phổ biến kế hoạch tổ chức và các quy định áp dụng trong kỳ thực tập.

Thời gian: 13:00 ngày 21/01/2024 (chủ nhật)

Địa điểm: Giảng đường 1, cơ sở 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5.

Đối tượng tham gia:  

Sinh viên chương trình đề án (gồm chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình Việt-Pháp) khóa 2021 và sinh viên các khóa trước có mong muốn tham gia học phần.

Mong các bạn sắp xếp tham gia buổi sinh hoạt.

16/01/2024

MỜI THAM GIA SINH HOẠT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC PHẦN THỰC TẬP THỰC TẾ – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

Để chuẩn bị triển khai học phần Thực tập thực tế (học phần tự chọn) trong học kỳ 3 năm học 2023-2024 (mã học phần CS404 […]
09/01/2024

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN chính thức khóa 2020, đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2024)

Sinh viên chương trình Đề án đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 26/12/2023 xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện […]
20/12/2023

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK1/2324

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK1/2023-2024 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
20/12/2023

VP_HK1/2324_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=36559&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 10/01/2024. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]
20/12/2023

CLC_HK1/2324_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=19844&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 10/01/2024. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]