1.Đối tượng dự thi:

Tân sinh viên khóa tuyển 2020 đang học tập tại các chương trình đào tạo theo đề án, Khoa Công nghệ Thông tin bao gồm: Chương trình Tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Việt Pháp (theo danh sách đính kèm)

Tân sinh viên đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu tính đến ngày 13/10/2020 không tham dự kiểm tra tiếng Anh.

2.Giới thiệu về hình thức kiểm tra tiếng Anh:

3.Quy định:

  • Sinh viên trình Chứng minh thư/ Thẻ căn cước công dân khi vào phòng thi
  • Sinh viên tự trang bị tai nghe cá nhân (không cần kèm mic) để hoàn thành bài kiểm tra.
13/10/2020

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾNG ANH KHÓA TUYỂN 2020 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN

1.Đối tượng dự thi: Tân sinh viên khóa tuyển 2020 đang học tập tại các chương trình đào tạo theo đề án, Khoa Công nghệ Thông […]
12/10/2020

[CTĐA] Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo HK3/1920

Bộ phận Giáo vụ chương trình đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) sẽ tiến hành nhận đơn phúc khảo HK3 năm học 2019-2020 […]
12/10/2020

Chương trình chất lượng cao_ Danh sách các môn học bắt đầu trễ 1 tuần

Sau đây là danh sách các môn học học trễ hơn 1 tuần so với thời khóa biểu: Kỹ năng mềm (20CLC01) – GVLT: ThS. Đỗ […]
11/10/2020

Chương trình Tiên Tiến_Thời khóa biểu HK1/2021

Để xem thời khóa biểu  của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/ 2. Đăng […]
11/10/2020

Chương trình Chất lượng cao_ Thời khóa biểu HK1/2021 khóa tuyển 2020

Để xem thời khóa biểu của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctda.hcmus.edu.vn/ 2. Đăng […]