Với mục tiêu:

–   Tạo cơ hội giao lưu, tạo mối quan hệ gắn kết giữa các bạn sinh viên các lớp/khóa và giải toả căng thẳng, áp lực trong học tập và cuộc sống.

–    Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành mục tiêu chung.

–    Tăng cường các kỹ năng mềm như: khả năng lãnh đạo, tinh thần làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng sinh tồn trong các khu vực đặc biệt.

–    Truyền thông hiệu quả về văn hóa sinh viên và các giá trị hướng tới cộng đồng.

Ban điều hành các chương trình đào tạo theo đề án khoa  Công nghệ Thông tin tổ chức chương trình Team Building dành cho sinh viên các lớp khóa 2022. Chương trình như sau:

  1. Thông tin chương trình:

Sinh viên chọn tham gia một trong 2 chương trình sau:

– Chương trình 1:
Thời gian: 11-12/03/2023
Địa điểm: Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu
Số lượng dự kiến: 200 sinh viên

– Chương trình 2:
Thời gian: 18-19/03/2023
Địa điểm dự kiến: Madagui, Bảo Lộc
Số lượng dự kiến: 250 sinh viên

  1. Cách đăng ký:

Sinh viên đăng ký tại đường link: https://forms.office.com/r/RFNVGMYdVY

Lưu ý, sinh viên sử dụng email sinh viên [MSSV]@student.hcmus.edu.vn để truy cập link đăng ký.

 Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 17/02/2022

  1. Chi phí tổ chức:

Từ nguồn hỗ trợ của khoa và sinh viên đóng thêm cho đơn vị tổ chức 600.000 VND/sinh viên

Khoa sẽ tổ chức thu hộ tại văn phòng khoa I53, thời gian tổ chức thu phí sẽ thông báo sau.

10/02/2023

Thông báo đăng ký tham gia Team Building khoa Công nghệ Thông tin (dành cho khóa 2022)

Với mục tiêu: –   Tạo cơ hội giao lưu, tạo mối quan hệ gắn kết giữa các bạn sinh viên các lớp/khóa và giải toả căng thẳng, áp […]
10/02/2023

Thông báo tham gia Team Building Khoa Công nghệ Thông tin năm 2023

Với mục tiêu: –   Tạo cơ hội giao lưu, tạo mối quan hệ gắn kết giữa các bạn sinh viên các lớp/khóa và giải toả căng thẳng, áp […]
13/01/2023

Thông báo lịch trực Cố vấn học tập áp dụng trong Học kỳ 2/2022-2023

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]
30/09/2022

Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập HK1, năm học 2022-2023

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]
21/08/2022

Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập HK3 năm học 2021-2022

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]