Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc nhận học bổng Tân sinh viên khóa tuyển 2022 và Học bổng đột xuất HK1/ 2022 – 2023

Sinh viên xem danh sách trong tệp đính kèm bên dưới.

Mọi thắc vui lòng liên hệ cô Ngân qua email: accounting@apcs.fitus.edu.vn

Bp.TLSV

CNTT-HB-Tan-sinh-vien-bs
CNTT-HK1-22-23-HB-Dot-xuat
CNTT-HK1-22-23-HB-Tan-sinh-vien

19/06/2023

Danh sách sinh viên nhận học bổng Tân sinh viên khóa tuyển 2022 và Học bổng đột xuất HK1/ 2022 – 2023

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc nhận học bổng Tân sinh viên khóa tuyển 2022 và Học bổng đột xuất HK1/ 2022 – […]
15/06/2023

Thông báo Cập nhật thành tích sinh viên học kỳ 2/ 2022 – 2023

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, Khoa CNTT đề nghị các bạn […]
13/06/2023

Lịch trực cố vấn học tập học kỳ 3/2022-2023

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]
13/01/2023

Thông báo lịch trực Cố vấn học tập áp dụng trong Học kỳ 2/2022-2023

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]
30/09/2022

Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập HK1, năm học 2022-2023

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]