Hiện tại tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát khá tốt tại Việt Nam, các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng. Vì vậy, Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên về việc thực hiện các hình thức giảng dạy – học tập tiếp theo trong HK 2/1920 đối với các chương trình đào tạo theo đề án như sau:

1. Tiếp tục duy trì việc dạy – học theo hình thức trực tuyến dựa trên nguyện vọng của sinh viên và giảng viên.
2. Việc dạy – học tập trung tại trường có thể được lựa chọn thực hiện từ ngày 18/05/2020 tùy theo từng lớp học.  Các bạn vui lòng cập nhật thường xuyên website (https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/) cùng email sinh viên để theo dõi các thông báo từ bộ phận Giáo vụ.
3. Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện khảo sát trên Moodle (link khảo sát trong từng course).
Thời gian: đến hết ngày 10/05/2020
Khảo sát có ý nghĩa quan trọng trong việc lấy ý kiến về việc triển khai môn học tiếp tục theo hình thức nào. Các bạn thực hiện khảo sát cho tất cả các học phần đã đăng ký và theo học trong HK2.
Sau khi có kết quả khảo sát, Khoa sẽ thông báo tổng hợp DS các lớp sẽ chuyển sang hình thức học trực tiếp tại trường cho sinh viên.
Lưu ý: Sinh viên học tập tập trung tại trường cần tuân thủ nghiêm chỉnh việc đảm bảo an toàn, giãn cách theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ y tế.
Bp.TLSV
08/05/2020

Thông báo về việc thực hiện các hình thức dạy – học tiếp theo trong HK 2/1920

Hiện tại tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát khá tốt tại Việt Nam, các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới […]
01/05/2020

Thông báo v/v đăng ký thông tin xác thực đối với email sinh viên

Để đảm bảo tài khoản được an toàn theo yêu cầu của Microsoft, Nhà trường để nghị sinh viên thực hiện đăng ký thông tin xác […]
14/04/2020

Quy định v/v dạy – học hình thức trực tuyến

Quy định v/v dạy – học hình thức trực tuyến Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn […]
01/04/2020

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Các chương trình đào tạo theo đề án, Khoa Công nghệ thông tin thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 như […]
30/10/2019

Thông báo xét học bổng Tân sinh viên Khóa tuyển 2019

THÔNG BÁO (V/v xét cấp học bổng cho các Tân sinh viên) Các chương trình đào tạo theo đề án, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc xét cấp học bổng […]