Các bạn xem thông tin triển khai hệ thống mail sinh viên khóa 2015 tại link sau để biết thêm chi tiết:

http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9287&Itemid=706

BP.TVTS

07/10/2015

Thông báo triển khai hệ thống mail sinh viên Khóa 2015

Các bạn xem thông tin triển khai hệ thống mail sinh viên khóa 2015 tại link sau để biết thêm chi tiết: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9287&Itemid=706 BP.TVTS
28/09/2015

Thông báo danh sách trúng tuyển và nhận giấy báo nhập học Chương trình Cử Nhân CNTT theo chuẩn kiểm định Quốc tế 2015

Danh sách trúng tuyển: file đính kèm Sinh viên nhận giấy báo nhập học từ ngày 30/9/2015 đến hết ngày 2/10/2015 tại phòng 403, tòa nhà […]
28/09/2015

Thông báo danh sách trúng tuyển và nhận giấy báo nhập học Chương trình Tiên Tiến 2015

Danh sách trúng tuyển: file đính kèm Thời gian nhận giấy báo nhập học CTTT từ ngày 30/9/2015 đến hết ngày 2/10/2015 tại phòng 403, Tòa nhà […]