Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập HK2/ 2021-2022

THÔNG BÁO

(Lịch làm việc Bộ phận Cố vấn học tập Khoa CNTT)

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trực Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) học kỳ 2, kể từ ngày 10/01/2022 đến 07/05/2022 như sau:

Trong trường hợp Trường/ Khoa giảng dạy – học tập trực tuyến , sinh viên có thể liên hệ Cố vấn học tập theo các kênh sau:

  • Email: cvht@fit.hcmus.edu.vn
  • Join Zoom Meeting:

Topic: CVHT-FIT@HCMUS

https://fithcmus.zoom.us/j/96276090646?pwd=MHFPODZINjBFYkFreWQ5bERvZ0t6Zz09

Meeting ID: 962 7609 0646

Passcode: 060291

Comments are closed.