Bao gồm các thông báo liên quan đến học bổng

19/06/2024

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập HK1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Công nghệ […]
31/05/2024

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 dành […]
20/02/2024

Thông tin về một số chương trình tài trợ nghiên cứu, học bổng nghiên cứu của Chính phủ Anh

Đại sứ quán Anh xin giới thiệu một số chương trình tài trợ nghiên cứu, học bổng nghiên cứu của Chính phủ Anh dành cho các […]
20/02/2024

Học bổng Chính phủ Ý “Invest your talent in Italy” năm học 2024 – 2025

Trong những năm gần đây Việt Nam là một trong các nước được nhận học bổng Chính phủ Ý “Invest your talent in Italy” – IYT – học […]
02/11/2023

Thông báo_Chương trình học bổng sinh viên tài năng – The sponsorship program for talented students – Never give up

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai chương trình học bổng sinh viên tài năng – The sponsorship program for talented students – […]