Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập HK1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

  1. Căn cứ: Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập ban hành kèm theo quyết định số 575/QĐ-KHTN ngày 25/3/2024 của Hiệu trường Trường ĐH KHTN: Xem tại đây
  2. Danh sách sinh viên chính thức được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/23-24:
  • DSSV các CTĐA nhận HBKK Khoa Công nghệ Thông tin: Xem tại đây
  1. Thông tin nhận học bổng:

Phòng Công tác Sinh viên sẽ gửi email xác nhận lại thông tin nhận học bổng (số tài khoản, ngân hàng). Sinh viên kiểm tra Email Sinh viên để biết được thông tin nhận học bổng.

  1. Hình thức nhận học bổng: Chuyển khoản.

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập HK1/23-24 dành cho SV các CTĐA vui lòng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Trường để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.

Comments are closed.