Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 dành cho Khóa 2020, 2021, 2022, 2023 như sau:

  1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2023-2024:

–  Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-KHTN ngày 25/03/2024 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên và Quy định kèm theo Quyết định này (xem thêm Quy định xét học bổng khuyến khích học tập: tại đây);

  Căn cứ vào kết quả học tập HK1/2023-2024, kết quả rèn luyện HK1/2023-2024

–  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ xem tại: https://hcmus.edu.vn/thong-bao-ket-qua-du-kien-hoc-bong-khuyen-khich-hk1-2023-2024/

 

  1. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2023-2024:
  1. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

– Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK1/2023-2024

– Sinh viên lưu ý đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên khiếu nại.

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

Trường hợp cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/06/2024. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến HBKK học kỳ 1/2023 – 2024.

  1. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

Comments are closed.