V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024.

Căn cứ Hướng dẫn số 526/HD-BGDĐT ngày 14/05/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Tp. HCM thông báo tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2024 gồm các nội dung như sau:

1.CHỈ TIÊU – THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Chỉ tiêu: 12 chỉ tiêu.
 • Thời gian đào tạo: 04 tháng (thời gian nhập học dự kiến trước tháng 8/2024).

2. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN

 • Đối tượng: nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe đã tốt nghiệp đại học trong năm 2024 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc các ngành/chuyên ngành sau: Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử-viễn thông.
 • Tiêu chuẩn về chính trị: có phẩm chất đạo đức tốt, có lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành Đảng viên.
 • Tiêu chuẩn về sức khỏe: đạt sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. HỒ SƠ THAM DỰ TUYỂN CHỌN

Sinh viên đăng ký tham dự tuyển chọn SQDB thực hiện các hồ sơ, bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Đơn tình nguyện đi đào tạo (nếu có);
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
 • Bản thẩm tra xác minh lý lịch (theo mẫu);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp (hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời) có bản sao bảng điểm kèm theo (có công chứng).

4. QUY TRÌNH DỰ TUYỂN (DỰ KIẾN)

 • Từ 23/5 đến 31/5/2024: Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho Nhà trường.
 • Từ 1/6 đến 15/6/2024: Sinh viên đủ tiêu chuẩn về chính trị sẽ được triệu tập đi khám sức khỏe (được tổ chức bởi Nhà trường phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự Quận 5).
 • Từ 15/6 đến 28/6/2024: Nhà trường thực hiện công tác xác minh lý lịch những sinh viên đủ tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe.
 • Từ 1/7 đến 10/7/2024: Hội đồng tuyển chọn của Nhà trường tuyển chọn sinh viên và gửi danh sách chính thức lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2024 tại Phòng Công tác sinh viên (2 cơ sở).

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ./.

THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

Comments are closed.