Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả; Giải đáp thắc mắc liên quan về: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa Công nghệ Thông tin và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM). Khoa Công nghệ Thông tin triển khai công tác cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) kể từ ngày 22/6/2020.
Sinh viên có thể liên hệ gặp CVHT theo lịch trực đã phân công.


Trong trường hợp cần tư vấn về chuyên ngành, sinh viên nên trao đổi trực tiếp với CVHT đúng chuyên ngành mà sinh viên cần tư vấn, giải đáp.

BP. TLSV

21/06/2020

Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả; Giải đáp thắc mắc liên quan […]
20/06/2020

[CTĐA] Thời khóa biểu HK3-1920

Thông tin thời khóa biểu HK3-1920 vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Thời gian bắt đầu: 22/06/2020 Thời gian thi giữa kỳ: từ […]
12/06/2020

[CTTT] V/v thời điểm bắt đầu học kỳ 3-1920

Chào các bạn, Sau khi thi xong HK2–1920, các bạn sẽ tiếp tục HK3-1920 từ ngày thứ 2,  22/6/2020. Các bạn lưu ý thời điểm bắt đầu […]
09/06/2020

NICS 2020 call for paper

NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) is an international forum for researchers, practitioners, and policy makers to present and discuss recent advancements and future directions […]
29/05/2020

Thông báo lịch thi chi tiết HK2/1920

Sinh viên  xem lịch thi chi tiết HK2/1920 trong file đính kèm bên dưới. Lưu ý: Sinh viên xem kỹ ngày thi, giờ thi để đi […]