CTĐA – Hỗ trợ về nghiên cứu khoa học

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các bạn sinh viên tích cực trong các hoạt động nghiên cứu Khoa học. Khoa thông báo đến các bạn quy trình đề nghị hỗ trợ kinh phí để tham dự các hội nghị Khoa học.

Các quy định và hướng dẫn thủ tục các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết trong tệp đính kèm bên dưới.

Download Attachments

Comments are closed.