Trong học kỳ 3 năm học 2022-2023, Khoa sẽ mở học phần Thực tập thực tế (mã học phần CS404 đối với chương trình tiên tiến, mã học phần CSC10107 đối với chương trình chất lượng cao và Việt-Pháp) cho sinh viên khóa 2020 chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình Việt-Pháp, và sinh viên các khóa trước mong muốn tham gia học phần.

Mục tiêu của học phần Thực tập thực tế là giúp sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc thật để học hỏi kiến thức, kỹ năng làm việc, tăng cơ hội có việc làm sau khi sau khi tốt nghiệp. Sinh viên lưu ý các hoạt động chuẩn bị như sau:

        1. Sinh viên tham gia tập huấn kỹ năng trước khi thực tập

Hiện tại, Khoa có kế hoạch tổ chức tập huấn các kỹ năng cần thiết cho sinh viên, gồm:

–         Kỹ năng giao tiếp.

–         Kỹ năng viết CV khi phỏng vấn tuyển dụng.

–         Kỹ năng trả lời phỏng vấn.

Các buổi tập huấn kỹ năng này được thực hiện bởi các khách mời từ doanh nghiệp, xem ở chương trình tập huấn kỹ năng ở trang sau, hạn đăng ký 15:00 ngày 20/03/2023:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&id=15150

Trong mỗi buổi tập huấn, khách mời sẽ trình bày cả 3 kỹ năng. Sinh viên nên sắp xếp tham gia tối thiểu một hoặc nhiều hơn một buổi (để học hỏi chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều khách mời thuộc nhiều doanh nghiệp khác nhau).

Sinh viên dự định sẽ tham gia môn Thực tập thực tế trong HK3 năm học 2022-2023 cần đăng ký tham gia ít nhất 1 buổi tập huấn, vì hoạt động này được tính điểm trong kế hoạch đánh giá học phần Thực tập thực tế.

Khi tham gia buổi tập huấn, sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên để được điểm danh. Sinh viên theo dõi các thông báo chi tiết từ Bộ phận Trợ lý sinh viên sau khi đăng ký tham gia hoạt động.

         2. Sinh viên đăng ký tham gia Hội thảo Giới thiệu Doanh nghiệp và các vị trí tuyển dụng

Sinh viên đăng ký tham gia hội thảo để được chia sẻ thông tin từ doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng để có thể ứng tuyển ở vị trí thực tập sinh hoặc xin việc sau này, hạn đăng ký 9:00 ngày 22/03/2023:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=15195

Ngoài ra, sinh viên theo dõi kênh tuyển dụng của Khoa để tìm hiểu thêm về các vị trí tuyển dụng:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=265

hoặc theo dõi thông báo lịch tham quan công ty được cập nhật thường xuyên để tìm cơ hội thực tập trước khi tham gia môn Thực tập thực tế hoặc để xin việc sau khi tốt nghiệp:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/

          3. Một số lưu ý

–         Sinh viên tìm hiểu trước về các vị trí tuyển dụng, yêu cầu cụ thể ở mỗi vị trí (mục B ở trên) kết hợp với sở thích bản thân để có định hướng trước khi chính thức xin vị trí thực tập.

–         Giảng viên phụ trách học phần Thực tập thực tế sẽ tổ chức buổi sinh hoạt trả lời thắc mắc cho sinh viên có mong muốn tham gia học phần Thực tập thực tế và hướng dẫn trong quá trình sinh viên thực tập. Thông tin cụ thể buổi sinh hoạt sẽ được thông báo sau.

–         Nếu sinh viên tự đi thực tập trước khi học kỳ thực tập diễn ra (từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2023) mà chương trình thực tập chưa được duyệt từ Khoa, thì quá trình thực tập không được công nhận.

17/03/2023

Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập thực tế HK3 năm học 2022-2023 cho SV chương trình tiên tiến, chất lượng cao và Việt-Pháp

Trong học kỳ 3 năm học 2022-2023, Khoa sẽ mở học phần Thực tập thực tế (mã học phần CS404 đối với chương trình tiên tiến, […]
21/02/2023

[CTĐA] Quy trình nộp đơn và 2 quyển bìa mềm bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 (bảo vệ tháng 4/2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 như sau: Các bạn nộp đơn (mẫu D36) bắt buộc đầy đủ các […]
17/02/2023

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK1/2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2022-2023 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
06/02/2023

[CTĐA] Thời khóa biểu HK2/2223

BPGV thông tin về Thời khóa biểu HK2/2223 Một số mốc thời gian lưu ý: Thời gian bắt đầu học kỳ: từ tuần 06/02/2023 đến 22/04/2023, […]
13/01/2023

Thông báo lịch trực Cố vấn học tập áp dụng trong Học kỳ 2/2022-2023

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp […]