Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024.

Căn cứ Hướng dẫn số 526/HD-BGDĐT ngày 14/05/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Tp. HCM thông báo tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2024 gồm các nội dung như sau:

1.CHỈ TIÊU – THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Chỉ tiêu: 12 chỉ tiêu.
 • Thời gian đào tạo: 04 tháng (thời gian nhập học dự kiến trước tháng 8/2024).

2. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN

 • Đối tượng: nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe đã tốt nghiệp đại học trong năm 2024 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc các ngành/chuyên ngành sau: Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử-viễn thông.
 • Tiêu chuẩn về chính trị: có phẩm chất đạo đức tốt, có lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành Đảng viên.
 • Tiêu chuẩn về sức khỏe: đạt sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. HỒ SƠ THAM DỰ TUYỂN CHỌN

Sinh viên đăng ký tham dự tuyển chọn SQDB thực hiện các hồ sơ, bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Đơn tình nguyện đi đào tạo (nếu có);
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
 • Bản thẩm tra xác minh lý lịch (theo mẫu);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp (hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời) có bản sao bảng điểm kèm theo (có công chứng).

4. QUY TRÌNH DỰ TUYỂN (DỰ KIẾN)

 • Từ 23/5 đến 31/5/2024: Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho Nhà trường.
 • Từ 1/6 đến 15/6/2024: Sinh viên đủ tiêu chuẩn về chính trị sẽ được triệu tập đi khám sức khỏe (được tổ chức bởi Nhà trường phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự Quận 5).
 • Từ 15/6 đến 28/6/2024: Nhà trường thực hiện công tác xác minh lý lịch những sinh viên đủ tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe.
 • Từ 1/7 đến 10/7/2024: Hội đồng tuyển chọn của Nhà trường tuyển chọn sinh viên và gửi danh sách chính thức lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2024 tại Phòng Công tác sinh viên (2 cơ sở).

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ./.

THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

31/05/2024

V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt […]
31/05/2024

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 dành […]
31/05/2024

Thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 3 năm học: 2023-2024

Sinh viên đọc thông báo về quy định đóng học phí học kỳ 3 năm học: 2023-2024 theo file đính kèm. Thời gian tra cứu học […]
30/05/2024

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK2/2023-2024

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2023-2024 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
22/05/2024

Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin khóa 2023

Sinh viên các Chương trình theo đề án (Chất lượng cao, Tiên tiến) xem quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong các file QĐ_CLC_Chuẩn NN […]