Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.

27/10/2023

CTĐA_Thông báo kết quả phúc khảo HK3/2223

Kết quả phúc khảo đã được cập nhật trên portal. Sinh viên kiểm tra điểm bằng tài khoản sinh viên trên portal của chương trình.
25/10/2023

[CTĐA] Mời họp phổ biến các quy định về hình thức tốt nghiệp, năm học 2023-2024

SINH HOẠT VỀ VIỆC HOÀN THÀNH KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP Nhằm hướng dẫn sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chương trình chất lượng cao và […]
12/10/2023

[CTĐA] Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 khóa 2020

Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 (Đối với SV/ nhóm SV chưa có GVHD và […]
05/10/2023

THÔNG BÁO Triển khai Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp Sáng tạo Công nghệ Quốc gia” năm 2023

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp Sáng tạo Công nghệ Quốc gia” năm 2023 được Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp […]
04/10/2023

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2022-2023

1. Xem kết quả điểm rèn luyện chính thức: Truy cập website: https://hcmus.shub.edu.vn/ Đăng nhập tài khoản (tên đăng nhập: MSSV) Trường hợp các sinh viên bị […]