[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2024-2025.

Lưu ý:

  • Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/
  • Sinh viên khóa 2018, 2019 được phép đăng ký thực hiện đề tài cùng với khóa 2020
  • Sinh viên đăng ký đề tài đợt nào, phải đảm bảo tiến độ đợt đó. Không được hoãn bảo vệ.
  • Trong các trường hợp ảnh hưởng do điều kiện khách quan, BP. Giáo vụ sẽ có thông báo lịch thay đổi cụ thể đến sinh viên.

Sinh viên lưu ý tuân thủ các mốc thời gian đã đưa ra. Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn với bất kỳ lý do gì.

Download Attachments

Comments are closed.