Sinh viên tham gia SHCD đầu khóa năm học 2023-2024 sẽ thực hiện đầy đủ bài thu hoạch trực tuyến và khảo sát theo các bước sau:

  • Bước 1: Sinh viên sẽ đăng nhập bằng email sinh viên truy cập vào biểu mẫu để thực hiện bài thu hoạch gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút. Bài thu hoạch: https://forms.office.com/r/s00GJbZSzp.
  • Bước 2: Sau khi kết thúc bài thu hoạch sinh viên tiếp tục vào bài khảo sát về công tác đầu năm 2023-2024: https://forms.office.com/r/RRXmBU1cKB.

Sinh viên thực hiện khảo sát và các bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà. Mỗi sinh viên chỉ thực hiện 01 lần.

  1. Thời gian thực hiện
  • Từ 12g00 ngày 26/9/2023 đến hết ngày 06/10/2023.
  • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  1. Công nhận kết quả:

Sinh viên chỉ được ghi nhận hoàn thành Tuần lễ SHCD khi đạt đủ 2 điều kiện sau:

+ Hoàn thành bài thu hoạch này với kết quả đúng tối thiểu 30/40 câu.

+ Hoàn thành bài khảo sát về công tác đầu năm học.

Sinh viên không thực hiện bài thu hoạch hoặc không thực hiện bài khảo sát hoặc bài thu hoạch không đạt sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024) (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 

Thông báo chi tiết xem tại đây

01/10/2023

[SHCD]_ Thực hiện bài thu hoạch đợt sinh hoạt công dân đầu khóa sinh viên khóa 2023

Sinh viên tham gia SHCD đầu khóa năm học 2023-2024 sẽ thực hiện đầy đủ bài thu hoạch trực tuyến và khảo sát theo các bước […]
30/09/2023

[CTĐA] Thời khóa biểu HK1/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu và nhắc lại vài mốc thời gian đáng lưu ý của HK1 như sau: –       Thời gian học: từ ngày 02/10/2023 […]
26/09/2023

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK3/2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2022-2023 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm (Sinh viên linh hoạt chỉnh […]
23/09/2023

Cẩm nang Tân sinh viên khóa 2023

Cẩm nang Tân sinh viên là quyển “bí kíp” dành cho các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập của mình tại khoa Công […]
22/09/2023

[CTĐA] Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến)

THÔNG BÁO (Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến) Sinh viên xem kế hoạch mở học phần theo từng chương trình bên dưới […]