Chào các bạn,

BPGV thông báo đến các bạn các môn học dự kiến sẽ mở trong HK1 năm học 2019 – 2020, các bạn đăng nhập vào portal để đăng ký: http://portal.ctda.hcmus.edu.vn

Các môn tự chọn:

 1. CS412 – Computer Vision (16CTT)
 2. CS418 – Introduction to Natural Language Processing (16CTT +17CTT)
 3. CS419 – Introduction to Information Retrieval (16CTT + 17CTT) 
 4. MTH346 – Number Theory (17CTT) chỉ mở 1 lớp tối đa 70 sinh viên
 5. STAT452 – Applied Statistics for Engineers and Scientists 2 (17CTT) chỉ mở 1 lớp tối đa 70 sinh viên
 6. CS411 – Computer Graphics (17CTT)

Các môn bắt buộc: 

 1. CS161 – Introduction to Computer Science I(19CTT)
 2.  MTH251 – Calculus I (19CTT)
 3. CM101 – Communication Management (19CTT)
 4. PH211 – General Physics I (19CTT)
 5. CS201 – Computer System Programming (18CTT 3) học kỳ 2 sẽ mở cho lớp 18CTT 12
 6. CS202 – Programming Systems (18CTT 123)
 7. CS250 – Discrete Structure (18CTT 123)
 8. SC203 – Scientific Methods (18CTT 123)
 9. CTH003 – HCM’s Ideology (18CTT 123)
 10. STAT451 – Applied Statistics for Engineers and Scientists (18CTT 12) học kỳ 2 sẽ mở cho 18CTT 3
 11. CS300 – Software Engineering (17CTT 12)
 12. CS311 – Computer Structures (17CTT)
 13. CS320 – Principles of Programming Languages (17CTT)
 14. CS420 – Artificial Intelligence (17CTT)
 15. PLD001 – Introduction to Laws (16CTT)

Số lượng sinh viên đăng ký tối đa cho học kỳ này là 35 sinh viên, 3 môn này sẽ được mở lại vào học kỳ 2.

DEADLINE ĐĂNG KÝ: 02/08/2019

Bp. Giáo vụ CTTT.

26/07/2019

[CTTT] Thong bao dang ky hoc phan HK1-1920

Chào các bạn, BPGV thông báo đến các bạn các môn học dự kiến sẽ mở trong HK1 năm học 2019 – 2020, các bạn đăng […]
14/06/2019

CTĐA_THỜI KHÓA BIỂU HK3-1819

27/03/2019

Thông báo về lịch sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên Khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo lịch Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học  2018 – 2019 để sinh viên đăng ký như sau: Đối tượng:Tất cả […]
19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819

19/02/2019

CLC – Thời khóa biểu HK2-1819