Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=29112&lang=vi
Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 08/09/2023.
Số lần làm khảo sát tương ứng với các môn học của bạn trong học kỳ này.
Việc thực hiện khảo sát giúp nâng cao chất lượng dạy và học, vì vậy đề nghị các bạn thực hiện khảo sát đầy đủ và đúng thời hạn.
Lưu ý:
– Đánh giá môn học là hoạt động bắt buộc và là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện. Các sinh viên KHÔNG thực hiện sẽ bị trừ 5 điểm tại mục 6.1 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).
– Sinh viên đánh giá trên 50% số môn đăng ký trong học kỳ đó để được cộng 5 điểm ở mục 2.2.
– Kết quả khảo sát để tính điểm rèn luyện chỉ tính theo kết quả của thông báo này, KHÔNG tính khảo sát trên Portal Trường.
25/08/2023

CLC_HK3/2223_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=29112&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 08/09/2023. Số lần làm khảo sát tương ứng với […]
21/08/2023

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2023

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là chương trình thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (trước đây là Báo Doanh Nhân Sài […]
14/08/2023

CTĐA_Lịch thi chi tiết cuối kỳ HK3/2223

Sinh viên Chương trình Đề án (Tiên Tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) xem lịch thi chi tiết HK3/2022-2023 trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh […]
07/08/2023

[CTĐA][K19_Đ1] Thông tin buổi bảo vệ KLTN/TTDATN các Hội đồng bảo vệ từ ngày 14/08 – 26/08/2023

Bp. Giáo vụ thông báo danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp – Thực tập dự án tốt nghiệp […]
07/08/2023

[CTĐA] Kế hoạch năm học 2023 – 2024

Sinh viên chương trình Đề án xem Kế hoạch năm học, Kế hoạch thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm.