Chương trình trao đổi học kỳ mùa thu 2024 – Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)

Chương trình trao đổi học kỳ mùa thu 2024 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) như sau:

1. Thời gian: Từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024
2. Số lượng sinh viên: 02
3. Yêu cầu:
– GPA: Từ B trở lên (3.0/4.0)
– Trình độ tiếng Anh: Từ TOEFL iBT 79, hoặc IELTS (Ac) 6.0 trở lên, hoặc có thư đảm bảo trình độ tiếng Anh từ giảng viên;
* POSTECH chỉ nhận 01 sinh viên cho ngành Computer Science
4. Hỗ trợ từ chương trình:
Sinh viên được trường đề cử sẽ được miễn học phí. Sinh viên tự chi trả các chi phí còn lại.
5. Hồ sơ:
– Bảng điểm tiếng Anh;
– Chứng chỉ ngoại ngữ;
– Thư giới thiệu;
– Bản copy passport.
*Với sinh viên theo học chương trình nghiên cứu: Thư chấp nhận từ giáo sư của POSTECH
6. Thời hạn đăng ký: Đến 17:00 ngày 08/3/2024
7. Quy trình nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn và bản cứng (01 bản photo) đến P.QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

https://www.ctda.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2024/02/7560_2024-25-AY-POSTECH-FACTSHEET-1.pdf

Comments are closed.