Hiện tại một số môn chưa có phòng, BP Giáo vụ sẽ cập nhật sau.

29/04/2016

CTVP_Thời khóa biểu học kỳ III/2015-2016

Hiện tại một số môn chưa có phòng, BP Giáo vụ sẽ cập nhật sau.
13/04/2016

CTVP_Lịch thi cuối kỳ HKII/2015-2016

Xem tập tin đính kèm
13/04/2016

CTVP_ Đóng học phí HK2 / 2015-2016 (cập nhật)

Xem tâp tin đính kèm. Lưu ý: đối với sinh viên VP khóa 2011 và khóa 2012 thì đây là học phí HK1 và HK2.
05/04/2016

Học bổng toàn phần Thạc sĩ CNTT – ĐHQG Hà Nội – ĐH La Rochelle – ĐH Lyon 1

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA TỔ CHỨC ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ. HỌC BỔNG THỰC TẬP 06 THÁNG TẠI PHÁP/CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG PHÁP. HỌC BỔNG HỌC […]
05/04/2016

CTTT_Chương trình đào tạo (update)