Đăng ký tham dự workshop NUS

Các bạn Sinh viên CTĐB Khóa 11, Khóa 12, Khóa 13 quan tâm đến workshop của Trường NUS (National University of Singapore) diễn ra từ ngày 26/1/2016 – 28/1/2016 tham khảo thông tin tại link sau: http://www.comp.nus.edu.sg/graduates/rschworkshop.html. Đây là cơ hội tốt để các bạn giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm học tập cùng bạn bè.

Các bạn có nguyện vọng tham gia workshop đăng ký tại form: https://docs.google.com/a/fit.hcmus.edu.vn/forms/d/1C-bQW-oBwIjyTFSvVpbdmqF_ux_0mzrIdOtLAJ-Kabg/viewform.

Sau khi đăng ký form, các bạn sẽ được Ban chủ nhiệm Khoa và Ban điều hành Chương trình phỏng vấn và chọn tham gia workshop.

BP.TLSV

 

Leave a Reply