Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm Y tế

Hiện tại đã có thẻ Bảo hiểm Y tế của các bạn sinh viên Chương trình Đặc Biệt đóng tiền trước ngày 21/09/2015 (trừ khóa 2015). Các bạn nhận thẻ Bảo hiểm Y tế tại phòng I.43 trong giờ hành chính.

Thời gian nhận thẻ: đến hết ngày 23/10/2015

BP.TLSV

Leave a Reply