25/05/2021

Quy định xét học bổng khuyến khích năm học 2020-2021 Các chương trình đào tạo theo đề án.

20/05/2021

Thông báo V/v tổ chức thực hiện dạy – học theo hình thức trực tuyến cho sinh viên chương trình Đề án HK3/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại thời điểm hiện nay, Khoa CNTT sẽ triển khai dạy – học theo hình thức trực tuyến […]
18/05/2021

Thông báo về việc tổ chức thực hiện dạy và học hình thức trực tuyến (từ 24/05, HK3/2020-2021)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.HCM cũng như của BGH Trường, Khoa Công nghệ […]
07/05/2021

Thông báo v/v tiếp tục thi cuối HK2/2021

Các lớp của Chương trình đề án đang trong giai đoạn thi cuối kỳ vẫn áp dụng hình thức thi trực tiếp đến khi có thông […]
05/05/2021

Lịch trực Cố vấn học tập học kỳ III năm học 2020-2021

THÔNG BÁO (Lịch làm việc Bộ phận Cố vấn học tập Khoa CNTT) Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây […]