[CTDA] Thông tin về việc học giáo dục quốc phòng khóa 2021

Chào các bạn,
BPGV thông báo về việc học GDQP cho khóa 2021: thời gian học từ ngày 12/09/2022 – 08/10/2022. Thông tin chi tiết về xếp lớp, thời gian học, giờ tập trung…BPGV sẽ gửi cho các bạn ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ PĐT.
Bắt đầu đăng ký học phần cho môn này: từ 15h ngày hôm nay 22/07/2022 đến hết 31/07/2022

Comments are closed.