[CTĐA] V/v nộp 2 cuốn bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp khóa 2018-đợt 1

Các bạn nộp 2 quyển bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp tại văn phòng Khoa I.53 từ ngày 27/07/2022 – 03/08/2022 và bắt buộc upload file mềm nén lại tại link: Form nộp file đề tài tốt nghiệp

Các bạn có thể chỉnh sửa cuốn bìa mềm và file cho đến trước ngày bảo vệ, trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc về cách thức trình bày có thể điền trực tiếp link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9zp94nxhwarSkTtP439UAoIbCl19vSM4HP0OQwaQbk/edit?usp=sharing, BPGV sẽ giải đáp trực tiếp trên link.

Thông tin hội đồng và ngày bảo vệ sẽ được thông báo sau.

 

Comments are closed.