Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận, thời gian bảo vệ và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới.

Lưu ý:

  1. Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên phản biện và hoàn thành phản biện trước ngày 02/09/2021. Nếu sinh viên không phản biện thì kết quả bảo vệ sẽ không được công nhận.
  2. Đối với các Hội đồng ĐATN: Vì chuyển sang hình thức bảo vệ trực tuyến nên SV sẽ báo cáo đồ án bằng cách trình bày slide (7-8 slide) khoảng 10 phút, hỏi-đáp khoảng 5-10 phút thay cho trình bày bằng Poster.
  3. Xem kỹ Hướng dẫn bảo vệ trực tuyến KLTN/TTTN/ĐATN trong file đính kèm.
25/08/2021

CTVP_Thông báo v/v bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp tháng 9/2021

Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận, thời gian bảo vệ và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Lưu […]
24/08/2021

ĐHQG-HCM hỗ trợ sinh viên vay không lãi suất để học tập

ĐHQG-HCM hỗ trợ sinh viên vay không lãi suất để học tập Ngày 17/8, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM thông báo triển khai chương trình vay ưu […]
22/08/2021

VP_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.
21/08/2021

CLC_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.
19/08/2021

CTTT_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.