Orientation Day 2015

Buổi sinh hoạt khóa đầu năm cho Tân Sinh viên khóa 2015 sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 10/10/2015

Thời gian: 8h30 sáng

Địa điểm: Hội trường I

Đề nghị các bạn Tân sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Leave a Reply