[CTĐA] DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ TTDATN K2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023), HK3/22-23

THÔNG BÁO
Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023) trong file đính kèm.
Lưu ý:
  1. Kiểm tra kỹ các thông tin, tên SV, tên đề tài, loại đề tài,…
  2. Các nhóm chưa nộp đề cương xem như không thực hiện đúng tiến độ và không đủ điều kiện bảo vệ ở đợt tháng 8/2023.

Download Attachments

Comments are closed.