Ký hiệu được sử dụng trong TKB này được quy ước chung như sau:

TKB lý thuyết: tùy từng khóa mà từng màu khác nhau (năm nhất: màu đỏ, năm hai: màu xanh, năm ba: màu cam, năm cuối: xanh lá cây)
+ CTTT: (10/10/2016 – 17/10/2016)
      + CLC, VP : (17/10/2016 – 24/10/2016)
    * Thi giữa kỳ (tùy môn) từ tuần 14/11/2016 – 19/11/2016
    * Thi cuối kỳ (lý thuyết) từ tuần 26/12/2016 – 31/12/2016
TKB thực hành: màu sắc tương tự, kiểu chữ: in nghiêng – gạch chân.
12/10/2016

CTĐB – Thời khóa biểu HK1-1617

Ký hiệu được sử dụng trong TKB này được quy ước chung như sau: TKB lý thuyết: tùy từng khóa mà từng màu khác nhau (năm […]
06/10/2016

CTĐB_Kế hoạch mở môn học dự kiến 2016-2017

06/10/2016

CLC_Chương trình đào tạo.

Đây là bản chương trình đào tạo chính thức.
03/10/2016

CTĐB_Kế hoạch năm 2016-2017

Kế hoạch năm học 2016-2017, bộ phận điều hành sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch này sát theo mục tiêu đề ra.
07/07/2016

[CTĐB] Thong bao thay doi phong hoc tu ngay 11/7/2016 den ngay 23/7/2016

Chào các bạn, BPGV thông báo đến các bạn TKB phòng học mới trong hai tuần từ 11/7/2016 đến 23/7/2016 do Trường sử dụng tất cả […]