BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau:

1/  Hồ sơ sinh viên cần nộp

Trước khi sinh viên đăng ký đề tài các bạn cần lên trang hồ sơ cá nhân hoàn tất bảng điểm và CV (SV có thể xem hình ảnh hướng dẫn đính kèm)

2/ Quy trình thực hiện:

Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa (https://www.fit.hcmus.edu.vn) theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp 

Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin chi tiết các đề tài (danh sách đề tài sẽ còn được tiếp tục bổ sung)

Tiến độ:

  • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp)
  • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)
  • Nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ hoàn tất thủ tục nộp đơn đăng ký có xác nhận của GVHD để được công nhận trong danh sách thực hiện đề tài
  • Các loại mẫu đơn: https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/

Lưu ý:

  • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
  • Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website Khoa để thực hiện đúng tiến độ.
  • Sinh viên ngành/chuyên ngành nào thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó.
  • Sinh viên khác chương trình không thực hiện chung cùng 1 đề tài.
  • Đối với các trường hợp đăng ký đề tài khác ngành/ chuyên ngành: Bộ môn chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký đề tài được phép tham gia thực hiện và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác.

3/ Thời hạn đăng ký: từ từ 10g00 ngày 23/06 đến hết ngày 02/07/2023

Xem thêm các mốc thời gian thực hiện đề tài trong file đính kèm

4/ Tiến độ: 6 tháng (từ tháng 9/2023 – 3/2024)

–         Sinh viên không bảo vệ đúng hạn xem như rớt học phần, sẽ phải đăng ký đề tài lại và đóng tiền lại theo quy trình đăng ký đề tài mới.

–         Nếu sinh viên không đăng ký đợt này sẽ đăng ký vào đợt 1 với khóa 2020, dự kiến từ ngày 03/11/2023 đến 12/11/2023

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ:

20/06/2023

[CTĐA] Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2019 đợt 2

BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp như sau: […]
14/06/2023

[CTĐA] Thông báo thay đổi thời gian nộp đơn bảo vệ và quyển bìa mềm trước bảo vệ (20/07/2023)

Bp. Giáo vụ thông báo các mốc thời gian thực hiện các đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án […]
24/05/2023

THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP RA ĐỀ TÀI THỰC TẬP THỰC TẾ

Nhằm hỗ trợ sinh viên năm 3 và năm 4 chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương trình Việt – Pháp tìm nơi thực tập […]
09/05/2023

[CTĐA] Các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024

BPGV thông báo các mốc thời gian KLTN – TTDATN – TTTN năm học 2023-2024. Lưu ý: Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/ […]
27/04/2023

[CTĐA] DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ TTDATN K2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 8/2023), HK3/22-23

THÔNG BÁO Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa […]