THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 9/2023 – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét chuyên ngành (File đính kèm bên dưới) dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Khóa 2020 (chưa xét chuyên ngành trước đó) và sinh viên Khóa 2021 đủ điều kiện xét chuyên ngành và CÓ đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành.

Nếu sinh viên có thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành thì liên hệ đến email ctda@fit.hcmus.edu.vn trước ngày 25/09/2023 sử dụng email sinh viên, tiêu đề [KQCN] Thắc mắc về chuyên ngành

Bộ phận Giáo vụ chương trình Chất lượng cao.

21/09/2023

[CLC] Kết quả xét chuyên ngành khóa 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 9/2023 – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét […]
18/09/2023

[CTĐA] DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTDATN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 04/2024)

Các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Đề án (CLC, CTTT, VP) đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 17/08/2023 xem danh sách […]
07/08/2023

[CTĐA][K19_Đ1] Thông tin buổi bảo vệ KLTN/TTDATN các Hội đồng bảo vệ từ ngày 14/08 – 26/08/2023

Bp. Giáo vụ thông báo danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp – Thực tập dự án tốt nghiệp […]
07/08/2023

[CTĐA] Kế hoạch năm học 2023 – 2024

Sinh viên chương trình Đề án xem Kế hoạch năm học, Kế hoạch thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm.
07/08/2023

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 – Đợt 2

THÔNG BÁO Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 […]