Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1

(Đối với SV/ nhóm SV chưa có GVHD và đề tài)

Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ tháng 01/2024 – tháng 7/2024)

Đối tượng: khóa tuyển 2020 trở về trước

Thời hạn đăng ký: từ 10g00 ngày 3/11 đến hết ngày 12/11, trường hợp đã có đề tài thì GVHD sẽ đăng ký đề tài trên hệ thống cho SV

Xem thêm điều kiện đăng ký, các mốc thời gian thực hiện đề tài Chương trình đề án: https://www.ctda.hcmus.edu.vn/vi/2023/05/ctda-cac-moc-thoi-gian-kltn-ttdatn-tttn-nam-hoc-2023-2024/

Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại hệ thống bao gồm:

 • Bảng điểm trung bình học tập (Bảng điểm năm 3 và bảng điểm tổng kết; Bảng điểm xin từ phòng đào tạo, scan chung trong 1 file pdf)
 • CV định dạng pdf

Quy trình thực hiện

 • Xem và đăng ký đề tài thông qua hệ thống quản lý của Khoa (https://www.fit.hcmus.edu.vn) từ ngày 23/06 theo đường dẫn: Sinh viên -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp 
 • Chọn Danh sách đề tài để xem thông tin các đề tài chi tiết (danh sách đề tài sẽ được cập nhật liên tục từ ngày 3/11)

Tiến độ:

 • Sau thời gian đăng ký, hồ sơ của sinh viên sẽ được chuyển về cho giảng viên (đối với đề tài Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp) và Doanh nghiệp (đối với đề tài Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp)
 • Giảng viên hoặc Doanh nghiệp sẽ liên hệ với sinh viên để phỏng vấn (sinh viên lưu ý thường xuyên kiểm tra email và điện thoại)

Lưu ý:

 • Sinh viên có nhu cầu đăng ký đề tài, vui lòng chuẩn bị hồ sơ trước từ bây giờ.
 • Sinh viên cam kết thỏa các điều kiện đăng ký.
 • Trường hợp sinh viên tự liên hệ tìm đề tài thực tập từ Doanh nghiệp và Doanh nghiệp chưa thuộc mạng lưới hợp tác của Khoa, Đại diện Doanh nghiệp gửi email về bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin (partners@fit.hcmus.edu.vn) trước ngày 20/10/2023 để được hướng dẫn.
 • Mỗi sinh viên được đăng ký 2 nguyện vọng cùng loại đề tài (Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập dự án tốt nghiệp).
 • Sinh viên ngành/chuyên ngành nào thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó.
 • Sinh viên khác chương trình không thực hiện chung cùng 1 đề tài. (CTTT không làm chung CLC và VP…)
 • Đối với các trường hợp đăng ký đề tài khác ngành/ chuyên ngành: Bộ môn chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký đề tài được phép tham gia thực hiện và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác.

Sinh viên vui lòng thường xuyên theo dõi các thông báo trên website chương trình để thực hiện đúng tiến độ.

12/10/2023

[CTĐA] Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 khóa 2020

Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp đợt 1 (Đối với SV/ nhóm SV chưa có GVHD và […]
30/09/2023

[CTĐA] Thời khóa biểu HK1/2324

BPGV thông báo thời khóa biểu và nhắc lại vài mốc thời gian đáng lưu ý của HK1 như sau: –       Thời gian học: từ ngày 02/10/2023 […]
22/09/2023

[CTĐA] Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến)

THÔNG BÁO (Kế hoạch mở học phần năm học 2023-2024 (dự kiến) Sinh viên xem kế hoạch mở học phần theo từng chương trình bên dưới […]
21/09/2023

[CLC] Thông báo đăng ký chuyên ngành chính thức ĐỢT BỔ SUNG dành cho SV CHƯA CÓ TÊN trong danh sách được xét chuyên ngành đã thông báo – Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Đăng ký chuyên ngành chính thức ĐỢT BỔ SUNG dành cho cho sinh viên CHƯA CÓ TÊN trong danh sách được xét chuyên ngành […]
21/09/2023

[CLC] Kết quả xét chuyên ngành khóa 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 9/2023 – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét […]