Chào các bạn,

BPGV thông báo với các bạn các loại hồ sơ giấy tờ cần thiết để chuẩn bị trước cho đợt xét tốt nghiệp này. Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị xét tốt nghiệp đại học

– Bản sao chứng chỉ giáo dục quốc phòng (kèm bản chính đối chiếu)

– Bằng tốt nghiệp PTTH (bản photo chứng thực, kèm bản chính).

– Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu đã nộp thì không cần nộp lại), link kiểm tra đã nộp chứng chỉ hay chưa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11SCDH0jaTl6F9P4Yp4pAWzmQFdmNan21hQ_Jje4-J78/edit?usp=sharing

– 1 bản trích lục giấy khai sinh

– 2 Hình thẻ 3×4 (ghi rõ họ tên, MSSV mặt sau)

– Lệ phí cấp bằng: 150.000 đ

Địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin I.53.

Hạn nộp hồ sơ tốt nghiệp24/03/2020 – 03/04/2020

25/03/2020

[CTĐA] Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020.

Chào các bạn, BPGV thông báo với các bạn các loại hồ sơ giấy tờ cần thiết để chuẩn bị trước cho đợt xét tốt nghiệp này. Hồ sơ bao gồm: – Giấy đề nghị xét tốt nghiệp đại học – Bản sao chứng […]
10/01/2020

[CTTT] Thông báo tiếp tục mở đăng ký học phần HK2-1920

Chào các bạn, Có các vấn đề thông báo đến các bạn như sau: 1.  Hiện tại chương trình đang mở thêm môn Vi tích phân […]
30/12/2019

[CTTT] Thông báo về việc đăng ký học phần HK2-1920

Chào các bạn, BPGV gửi các bạn thời khóa biểu HK2–1920 (khoảng 90%, có thể sẽ còn thay đổi nhưng không nhiều). Các bạn xem kỹ […]
04/10/2019

[CTTT] Thời khóa biểu HK1-1920

Chào các bạn, BPGV gửi các bạn thời khóa biểu các lớp APCS của HK1–1920. Tuần sau, ngày 07/10 sẽ bắt đầu học kỳ mới. Vì […]
26/07/2019

[CTTT] Thong bao dang ky hoc phan HK1-1920

Chào các bạn, BPGV thông báo đến các bạn các môn học dự kiến sẽ mở trong HK1 năm học 2019 – 2020, các bạn đăng […]