[CTĐA] Quy trình nộp đơn đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 3/2022)

Chào các bạn,

  1. Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộpđơnđăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 như sau:
  2. Đại diện nhóm sinh viên gửi email cho Giảng viên hướng dẫn (GVHD) về việc đăngký bảo vệ/ Hủy bảo vệ đề tài tốt nghiệp đã đăng ký thực hiện ở Đợt 2 của Khóa 2017 đến hết ngày 20/01/2022 (Thứ 5).

o   Tiêu đề email: CTT/CLC/VP_K17_D2_DON DANG KY BAO VE [KLTN/DATN/TTTN

o   Email CC cho các sinh viên khác cùng nhóm và BP. Giáo vụ (giaovu@apcs.fitus.edu.vn).(giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn). (ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn).

o   Nội dung email trình bày về việc xin GVHD xác nhận cho phép (nhóm) sinh viên được bảo vệ/ hủy bảo vệ đề tài tốt nghiệp: tên đề tài, danh sách SV thực hiện.

o   Đính kèm đơn đăng ký bảo vệ/ Hủy bảo vệ (chưa có chữ ký của sinh viên và GVHD)

o   Tên đề tài nếu có thay đổi cũng đề cập trong nội dung email và đơn đính kèm.

o   BP. Giáo vụ chỉ ghi nhận các đề tài sẽ bảo vệ đợt tháng 3/2022 khi đúng yêu cầu tiêu đề email, đầy đủ thông tin như trên và có GVHD xác nhận qua email.

  1. Thời gian nộpđơn chính thức có chữ ký đầy đủ của nhóm sinh viên và GVHD giáo vụ sẽ thông báo sau.

Lưu ý:

ü  Thực hiện đúng và đủ các yêu cầu theo nội dung trên.

ü  Những đề tài không hoàn thành kịp tiến độ ra bảo vệ (03/2022), phải gửi email đăng ký HỦY (mẫu D35) đính kèm biên lai đóng học phí HK1/2122.

 Đính kèm là file  CTT/CLC/VP_DSSV khóa 2017 đăng ký đề tài đợt 2 để các bạn tiện theo dõi về tên đề tài cũ mới và gửi cập nhật.

Chúc các bạn nhiều sức khoẻ.

Download Attachments

Comments are closed.