[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 1

Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 18 đợt 1 trực tiếp tại VPK-CNTT I.53  từ ngày 09/03/2022 đến hết ngày 14/03/2022.

Các biểu mẫu sinh viên xem trong file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:

  • Đề cương bắt buộc phải có chữ ký của (các) sinh viên và Giảng viên hướng dẫn.
  • Trường hợp các bạn là F0, F1 các bạn gửi đề cương qua email  cho BPGV + GVHD, trong đó có chữ ký xác nhận của GVHD.
  • GVHD trả lời email đồng ý với nội dung đề cương thì đề tài đó mới được ghi nhận.

Download Attachments

Comments are closed.