Chào các bạn,

Sau khi thi xong HK21920, các bạn sẽ tiếp tục HK3-1920 từ ngày thứ 2,  22/6/2020.
Các bạn lưu ý thời điểm bắt đầu của học kỳ mới để đi học đúng thời gian như đã thông báo trong thời khóa biểu nhé.

Thân.
Bp. Giáo vụ CTTT.
12/06/2020

[CTTT] V/v thời điểm bắt đầu học kỳ 3-1920

Chào các bạn, Sau khi thi xong HK2–1920, các bạn sẽ tiếp tục HK3-1920 từ ngày thứ 2,  22/6/2020. Các bạn lưu ý thời điểm bắt đầu […]
27/05/2020

[CLC] Thong bao dang ky hoc phan HK3-1920

BPGV gửi các bạn danh sách lớp học phần đã được chia trong file đính kèm. Các bạn ĐĂNG KÝ MÔN THEO ĐÚNG DANH SÁCH ĐƯỢC […]
25/03/2020

[CTĐA] Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020.

Chào các bạn, BPGV thông báo với các bạn các loại hồ sơ giấy tờ cần thiết để chuẩn bị trước cho đợt xét tốt nghiệp này. Hồ sơ bao gồm: – Giấy đề nghị xét tốt nghiệp đại học – Bản sao chứng […]
10/01/2020

[CTTT] Thông báo tiếp tục mở đăng ký học phần HK2-1920

Chào các bạn, Có các vấn đề thông báo đến các bạn như sau: 1.  Hiện tại chương trình đang mở thêm môn Vi tích phân […]
30/12/2019

[CTTT] Thông báo về việc đăng ký học phần HK2-1920

Chào các bạn, BPGV gửi các bạn thời khóa biểu HK2–1920 (khoảng 90%, có thể sẽ còn thay đổi nhưng không nhiều). Các bạn xem kỹ […]