THÔNG BÁO

(Kết quả xét chuyên ngành Khoá 2020 chương trình Chất lượng cao)

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét chuyên ngành dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Khóa 2019 (chưa đủ điều kiện ở đợt xét chuyên ngành của Khóa 2019) và sinh viên Khóa 2020.

Các bạn sinh viên khoá 2020 và 2019 CÓ đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành xem kết quả xét duyệt chuyên ngành trong file đính kèm.

Nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ qua email: ctda@fit.hcmus.edu.vn bằng email sinh viên.

Bộ phận Giáo vụ chương trình Chất lượng cao.

16/09/2022

[CLC] Kết quả xét chuyên ngành khóa 2020

THÔNG BÁO (Kết quả xét chuyên ngành Khoá 2020 chương trình Chất lượng cao) Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét chuyên ngành […]
11/08/2022

[CTĐA] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp K2018 (bảo vệ tháng 8/2022)

THÔNG BÁO   (Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự […]
10/08/2022

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 – Đợt 2

THÔNG BÁO Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 […]
25/07/2022

[CTĐA] V/v nộp 2 cuốn bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp khóa 2018-đợt 1

Các bạn nộp 2 quyển bìa mềm và file đề tài tốt nghiệp tại văn phòng Khoa I.53 từ ngày 27/07/2022 – 03/08/2022 và bắt buộc […]
22/07/2022

[CTDA] Thông tin về việc học giáo dục quốc phòng khóa 2021

Chào các bạn, BPGV thông báo về việc học GDQP cho khóa 2021: thời gian học từ ngày 12/09/2022 – 08/10/2022. Thông tin chi tiết về […]