[CTĐA] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp K2018 (bảo vệ tháng 4/2023)

THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp CTĐA K2018, đợt 2)

Các bạn SV CTĐA Khóa 2018 xem thứ tự bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện của các Hội đồng bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN trong file đính kèm, thông tin như sau:

1/ Chương trình Tiên Tiến: Hội đồng CTTT: 14g ngày 03/04/2023 phòng I.32

2/ Chương trình Chất Lượng Cao:

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP: Hội đồng Công nghệ phần mềm: 15g30 ngày 06/04/2023 phòng I.41

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

  1. Hội đồng Khoa học máy tính:   8g ngày 05/04/2023 phòng I.34
  2. Hội đồng Hệ thống thông tin:    14g ngày 05/04/2023 phòng I.35
  3. Hội đồng Công nghệ phần mềm:14g ngày 06/04/2023 phòng I.41
  4. Hội đồng Thị giác máy tính:      14g ngày 07/04/2023 phòng I.41

3/ Chương trình Việt Pháp: Hội đồng TTDATN: 13g ngày 05/04/2023 phòng I.11C

Download Attachments

Comments are closed.