[CTĐA] Thông báo thời gian nôp quyển Khóa luận chính thức

BPGV thông báo một số việc cần làm sau bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN như sau:

1. Nhận lại bản nhận xét GVHD, GVPB: để đóng vào quyển bìa cứng, bắt đầu từ thứ 3 (18/04/2023)

2. Nộp quyển bìa cứng KLTN/TTTN/TTDATN: Về cơ bản, quyển bìa cứng khá giống quyển bìa mềm các bạn đã nộp trước khi bảo vệ, chỉ khác phần trình bày (bìa cứng, in một mặt,…) chỉnh sửa lại một số nội dung Hội đồng/GVPB yêu cầu nếu có,… (các bạn xem kỹ trong các file hướng dẫn https://www.ctdb.hcmus.edu.vn/vi/bieu-mau/huong-dan-chung/). Các nhóm được yêu cầu chỉnh sửa cần nộp bổ sung file Ban thuyet minh chinh sua sau bao ve KLTN/TTTN/TTDATN kèm quyển bìa cứng.

3. Nộp file mềm bản final: báo cáo TTDATN qua form: Form nộp file đề tài tốt nghiệp . Đăng nhập bằng email có domain @clc.fitus.edu.vn, @apcs.fitus.edu.vn, @vp.fitus.edu.vn. Tất cả các nhóm đều thực hiện nộp lại file mềm dù có thay đổi/chỉnh sửa hay ko.

Deadline cho nộp file mềm là 23h59 ngày 23/04/2023 và nộp cuốn là 16h00 ngày 24/04/2023.

LƯU Ý:

 • Điểm KLTN/TTTN/TTDATN chỉ được công nhận khi SV hoàn thành và nộp cuốn SAU BẢO VỆ đúng quy trình, đúng thời hạn. Nếu SV không thực hiện đúng như quy trình và thời gian như thông báo, Khoa sẽ HỦY kết quả bảo vệ.
 • SV bắt buộc phải chỉnh sửa nội dung báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng. Nội dung cuốn được ghi nhận là bản cuối cùng khi có chữ ký xác nhận của GVPB trong bản nhận xét.
 • Nộp đúng bản nhận xét GVHD (giáo vụ gửi hoặc GVHD gửi lại khi chỉnh sửa tên đề tài), bản nhận xét GVPB và file báo cáo mà GVPB đã xác nhận đồng ý. Nếu phát hiện SV có hành vi gian lận, không trung thực khi nộp cuốn sau bảo vệ, Khoa sẽ lập biên bản hủy điểm và xử lý kỷ luật tùy mức độ vi phạm.

—————————————————————————————————————-

KIỂM TRA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – LẦN 2

(SV kiểm tra các mục bên dưới trước khi nộp KLTN LẦN 2)

 1. Tên Khóa luận
 2. SV thực hiện
 3. Số lượng Khóa luận: 1 cuốn bìa cứng
 4. Bìa chính Khóa luận (theo mẫu)
 5. Bìa phụ Khóa luận (theo mẫu)

      Thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ (nếu có)

 1. Gáy Khóa luận (theo mẫu)
 2. Nhận xét của GVHD (theo mẫu)
 3. Nhận xét của GVPB (theo mẫu), có xác nhận SV đã chỉnh sửa Khóa luận theo đúng yêu cầu của Hội đồng. Nếu Hội đồng không yêu cầu chỉnh sửa, vẫn phải có chữ ký của GVPB xác nhận Khóa luận đã đạt yêu cầu.
 4. Lời cảm ơn
 5. Đề cương chi tiết của Khóa luận (theo mẫu), có chữ ký của GVHD và SV thực hiện (chấp nhận bảng photo)
 6. Mục lục
 7. Bảng các hình vẽ, ký hiệu, chữ viết tắt, … (nếu có)
 8. Tóm tắt Khóa luận
 9. Nội dung Khóa luận (50< số trang < 100)
  • Mở đầu
  • Tổng quan
  • Nghiên cứu thực nghiệm hoặc lý thuyết
  • Trình bày, đánh giá bàn luận về các kết quả
  • Kết luận
  • Hướng phát triển
  • Danh mục tài liệu tham khảo
  • Phụ lục

15. Hình thức trình bày

Comments are closed.