CTĐA – Về việc gia hạn học phí

Để được xem xét xin gia hạn học phí, Sinh viên gởi đơn xin gia hạn học phí qua địa chỉ mail: ph-khtc@hcmus.edu.vn.

Sinh viên có thể xem Mẫu đơn gia hạn học phí trong tệp đính kèm bên dưới.

Download Attachments

Comments are closed.