Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 và Quy định thời gian gia hạn nộp học phí

Sinh viên xem Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 trong file đính kèm.

Thời hạn đóng học phí: từ ngày 10/11/2023 – đến ngày 17/11/2023.

Sinh viên xem kỹ Quy định thời gian gia hạn nộp học phí trong file đính kèm.

Download Attachments

Comments are closed.