[CTTT] V/v thời điểm bắt đầu học kỳ 3-1920

Chào các bạn,

Sau khi thi xong HK21920, các bạn sẽ tiếp tục HK3-1920 từ ngày thứ 2,  22/6/2020.
Các bạn lưu ý thời điểm bắt đầu của học kỳ mới để đi học đúng thời gian như đã thông báo trong thời khóa biểu nhé.

Thân.
Bp. Giáo vụ CTTT.

Download Attachments

Comments are closed.