Nguyễn E Rô – Thanh niên tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Chúc mừng sinh viên Nguyễn E Rô, Khoá 2018 Chương trình Tiên tiến (ngoài cùng bên trái hình ảnh) đã xuất sắc được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2021.
Năm nay, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh ghi nhận thành tích xuất sắc và vinh danh, khen thưởng 17 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đoàn thể, thể dục thể thao.
Chương trình tuyên dương nhằm nhân rộng những điển hình thanh niên sống đẹp, sống có lý tưởng để giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, là giải pháp trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.

Comments are closed.