Lịch trực cố vấn học tập học kỳ 1/2023-2024

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trực Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) học kỳ 1/2023-2024, kể từ ngày 05/9/2023 – 27/01/2024 như sau:

Phương thức trực: tại văn phòng Khoa – I53, kết hợp online (qua Zoom)
Topic: CVHT-FIT@HCMUS
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 962 7609 0646
Passcode: 060291
Mọi thắc mắc cần trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ qua email: cvht@fit.hcmus.edu.vn

 

 

Comments are closed.