[SHCD]_ Thực hiện bài thu hoạch đợt sinh hoạt công dân đầu khóa sinh viên khóa 2023

Sinh viên tham gia SHCD đầu khóa năm học 2023-2024 sẽ thực hiện đầy đủ bài thu hoạch trực tuyến và khảo sát theo các bước sau:

  • Bước 1: Sinh viên sẽ đăng nhập bằng email sinh viên truy cập vào biểu mẫu để thực hiện bài thu hoạch gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút. Bài thu hoạch: https://forms.office.com/r/s00GJbZSzp.
  • Bước 2: Sau khi kết thúc bài thu hoạch sinh viên tiếp tục vào bài khảo sát về công tác đầu năm 2023-2024: https://forms.office.com/r/RRXmBU1cKB.

Sinh viên thực hiện khảo sát và các bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà. Mỗi sinh viên chỉ thực hiện 01 lần.

  1. Thời gian thực hiện
  • Từ 12g00 ngày 26/9/2023 đến hết ngày 06/10/2023.
  • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  1. Công nhận kết quả:

Sinh viên chỉ được ghi nhận hoàn thành Tuần lễ SHCD khi đạt đủ 2 điều kiện sau:

+ Hoàn thành bài thu hoạch này với kết quả đúng tối thiểu 30/40 câu.

+ Hoàn thành bài khảo sát về công tác đầu năm học.

Sinh viên không thực hiện bài thu hoạch hoặc không thực hiện bài khảo sát hoặc bài thu hoạch không đạt sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024) (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

 

Thông báo chi tiết xem tại đây

Comments are closed.